25مهر93ییلاق بزگه دشت و کته لر تالش


 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ساعت 19:11 موضوع | لینک ثابت 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در سه شنبه یکم مهر 1393 ساعت 19:38 موضوع | لینک ثابت


ارتفاعات ماسال- شهریور93


 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در سه شنبه یکم مهر 1393 ساعت 19:26 موضوع | لینک ثابت


23شهریور 93- ..... پاییز


 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 ساعت 20:20 موضوع | لینک ثابت 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در شنبه بیست و نهم شهریور 1393 ساعت 19:27 موضوع | لینک ثابت 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در شنبه بیست و نهم شهریور 1393 ساعت 19:21 موضوع | لینک ثابت


29فروردین93- سه تپه- تالش


 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ساعت 18:50 موضوع | لینک ثابت


تصاویر بازی چوکای تالش


 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ساعت 18:39 موضوع | لینک ثابت


آبشار حویق تالش-دی ماه92

مسیر آبشار حویق دی ماه 92آبشار حویق تالش


 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در یکشنبه ششم بهمن 1392 ساعت 19:12 موضوع | لینک ثابت


پاییز 92- سه تپه - تالش

سه تپه


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392 ساعت 20:12 موضوع | لینک ثابت