آبشار نیل رود جوکندان تالش-26دی93


 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در شنبه چهارم بهمن 1393 ساعت 19:45 موضوع | لینک ثابت


آبشار نیل رود جوکندان تالش-26دی93


 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در چهارشنبه یکم بهمن 1393 ساعت 20:13 موضوع | لینک ثابت


25مهر93ییلاق بزگه دشت و کته لر تالش


 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 ساعت 19:11 موضوع | لینک ثابت 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در سه شنبه یکم مهر 1393 ساعت 19:38 موضوع | لینک ثابت


ارتفاعات ماسال- شهریور93


 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در سه شنبه یکم مهر 1393 ساعت 19:26 موضوع | لینک ثابت


23شهریور 93- ..... پاییز


 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 ساعت 20:20 موضوع | لینک ثابت 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در شنبه بیست و نهم شهریور 1393 ساعت 19:27 موضوع | لینک ثابت 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در شنبه بیست و نهم شهریور 1393 ساعت 19:21 موضوع | لینک ثابت


29فروردین93- سه تپه- تالش


 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ساعت 18:50 موضوع | لینک ثابت


تصاویر بازی چوکای تالش


 

نوشته شده توسط محمدامين عزتی فرد در سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ساعت 18:39 موضوع | لینک ثابت